איך אני עובדת עם ממציאים בתהליך כתיבה של בקשה לפטנט

תהליך כתיבה של בקשה לפטנט הינו מורכב ומותאם באופן פרטני למקרה המיוחד שלכם. המטרה שלי ושלכם היא מיקסום ההגנה על המוצר שלכם והעלאת ערך הנכסים הרוחניים האחרים שלכם. פגישה מקדימה עם ממציאים לפני כתיבה של בקשה לפטנט הפגישה הראשונה שלי עם ממציא או צוות פיתוח מיועדת להיכרות אתכם ועם האמצאה שלכם ולהגדרת מטרת הגשת הבקשה.

דילוג לתוכן